Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Inneboende, inackordering

För att få inackorderingstillägg måste du ha rätt till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Ersättning får du fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
Det betyder att du för läsåret 2023/2024 bara kan få ersättning om du är född år 2004 eller senare.

Sidan granskades senast 2023-01-19