Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Inneboende, inackordering

För att få inackorderingstillägg måste du ha rätt till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du planerar att bo och studera på en annan ort än på hemorten.

Ansök om bidrag för boende eller resor

  • hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola
  • hos CSN om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola

Ersättning får du fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
Det betyder att du för läsåret 2024/2025 bara kan få ersättning om du är född år 2005 eller senare.

Sidan granskades senast 2024-02-05