Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Skolskjuts, busskort

Barn i förskola och grundskola kan få fri skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet (där eleven är skriven) är tillräckligt långt.

Vi tar också hänsyn till hur trafiksäker skolvägen är. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, det sköter skolan om.

ÅrskursAvstånd hem - skola
Förskoleklass - årskurs 3minst 3 km
Årskurs 4 - 9minst 5 km

När föräldrarna inte bor tillsammans

Barn har rätt till skolskjuts om båda föräldrarna är folkbokförda i Älvkarleby kommun. Villkor för avståndet ska också vara uppfyllt.

Fristående skola eller skola utanför upptagningsområde

Kommunen erbjuder fri skolskjuts till den skola som eleven tillhör.
Väljer man en annan kommunal skola utanför upptagningsområdet eller en fristående skola erbjuds ingen fri skolskjuts.    

Busskort

Skolbusskortet är en värdehandling som du behåller under hela skolgång eller så länge du har rätt till skolskjuts.

Du som gymnasieelev får ditt busskort hemskickat från UL, preliminärt den 9 augusti och den gäller under hela läsåret. Har du inte fått kortet innan skolstart kontakta studie- och yrkesvägledaren via Medborgarservice.

Ska du börja på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken då får du ditt X-trafikkort på posten. Du som börjar 2:an eller 3:an på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken och har ett X-trafikkort får det uppdaterat för läsåret.

Trasigt eller förlorat kort?

Gör en anmälan till UL så fort som möjligt. Du får ett nytt kort hemskickat inom fem arbetsdagar. 

Har du förlorat kortet kan du under tiden få enkelbiljetter på skolexpeditionen. Du som går i gymnasiet får bekosta dina resor själv tills du får det nya kortet.

Om kortet är trasigt skriver chauffören ett "trasigt-kort-kvitto". Kvittot gäller tillsammans med det trasiga kortet tills du får ditt nya kort.

Sidan granskades senast 2019-08-06