Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skolskjuts, busskort

Barn i förskola och grundskola kan få fri skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet (där eleven är skriven) är tillräckligt långt.

Vi tar också hänsyn till hur trafiksäker skolvägen är. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, det sköter skolan om.

Fullständiga regler och riktlinjer för skolskjuts och elevresor hittar du via länken längst ner på sidan. Dokumentet finns under rubriken Riktlinjer på sidan du kommer till.

Avstånd

Årskurs

Avstånd hem - skola

Förskoleklass - årskurs 3

minst 3 km

Årskurs 4 - 9

minst 5 km

När föräldrarna inte bor tillsammans

Barn har rätt till skolskjuts om båda föräldrarna är folkbokförda i Älvkarleby kommun. Villkor för avståndet ska också vara uppfyllt.

Fristående skola eller skola utanför upptagningsområde

Kommunen erbjuder fri skolskjuts till den skola som eleven tillhör.
Väljer man en annan kommunal skola utanför upptagningsområdet eller en fristående skola erbjuds ingen fri skolskjuts.    

Busskort

Skolbusskortet är en värdehandling som du behåller under hela skolgång eller så länge du har rätt till skolskjuts.

Alla som har rätt till skolskjuts får sitt busskort hemskickat från UL till folkbokföringsadressen i god tid innan skolan börjar. Det gäller både grundskole- och gymnasieelev. Busskortet gäller under hela läsåret.

Har du inte fått kortet innan skolstart kontakta skoladministratören för grundskolan eller studie- och yrkesvägledaren för gymnasieskolan via Medborgarservice.

Ska du börja på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken då får du ditt X-trafikkort på posten. Du som börjar 2:an eller 3:an på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken och har ett X-trafikkort får det uppdaterat för läsåret.

Trasigt eller förlorat kort?

Gör en anmälan till UL så fort som möjligt. Du får ett nytt kort hemskickat inom fem arbetsdagar. 

Har du förlorat kortet kan du som grundskoleelev under tiden få enkelbiljetter på skolexpeditionen. Du som går i gymnasiet får bekosta dina resor själv tills du får det nya kortet.

Om kortet är trasigt skriver chauffören ett "trasigt-kort-kvitto". Kvittot gäller tillsammans med det trasiga kortet tills du får ditt nya kort.

Sidan granskades senast 2023-07-07