Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skolskjuts, elevresor

Elever i grundskola kan få fri skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet (där eleven är skriven) är tillräckligt långt.

Vi tar också hänsyn till hur trafiksäker skolvägen är. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, det sköter skolan om.

Fullständiga regler och riktlinjer för skolskjuts och elevresor hittar du via länken längst ner på sidan. Dokumentet finns under rubriken Riktlinjer på sidan du kommer till.

Avstånd

Årskurs

Avstånd hem - skola

Förskoleklass - årskurs 3

minst 3 km

Årskurs 4 - 9

minst 5 km

När föräldrarna inte bor tillsammans

Barn har rätt till skolskjuts när båda föräldrarna är folkbokförda i Älvkarleby kommun och villkoret för avståndet är uppfyllt. Ni behöver då göra en ansökan och kontaktar skoladministratören på barnets skola för att få en blankett.

Fristående skola och skola utanför upptagningsområde

Kommunen erbjuder fri skolskjuts till den skola som eleven tillhör. Elever som väljer att gå i någon annan av kommunens skolor eller i en fristående skola inom kommunen kan få skolskjuts under förutsättning att villkoren är uppfyllda.

Väljer du en skola utanför kommunen kan du inte få fri skolskjuts.

Skolkort

Upplands lokaltrafik skickar skolkortet hem till alla som har rätt till skolskjuts. Skolkortet kommer till adressen där du är folkbokförd, i god tid innan skolstart. Det gäller elever i både grundskola och gymnaisum. Skolkortet gäller under hela läsåret.

Har du inte fått kortet innan skolstart? Kontakta skoladministratören för grundskolan eller studie- och yrkesvägledaren för gymnasieskolan via Medborgarservice.

Ska du börja på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken då får du ditt X-trafikkort på posten. Du som börjar 2:an eller 3:an på Yrkesgymnasiet eller i Sandviken och har ett X-trafikkort får det uppdaterat för läsåret.

Trasigt eller förlorat kort?

Upplands lokaltrafik

Gör en anmälan till Upplands lokaltrafik så fort som möjligt. Du får ett nytt kort hemskickat inom fem arbetsdagar.

Har du förlorat kortet kan du som grundskoleelev under tiden få enkelresor på skolexpeditionen. Du som går i gymnasiet får bekosta dina resor själv tills du får det nya kortet.

Om kortet är trasigt skriver chauffören ett "trasigt-kort-kvitto". Kvittot gäller tillsammans med det trasiga kortet tills du får ditt nya kort.

X-trafik

Om ditt X-trafikkort är trasigt eller om du tappar bort det så kan du köpa ett nytt i kommunhuset, Medborgarservice för 150:-.

Sidan granskades senast 2024-02-09