Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Särskilt stöd

En del elever behöver anpassningar av undervisningen, till exempel på grund av fysiska, psykiska,eller sociala problem. Elever med komplicerad inlärning kan också ha behov av stöd.

Varje barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet formas efter elevens behov och förutsättningar.

Vid särskilt stöd skrivs ett åtgärdsprogram som beskriver insatserna.
Extra anpassningar skrivs in i IUP - individuell utvecklingsplan.

Sidan granskades senast 2022-06-07