Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande.

IUP-individuell utvecklingsplan

Extra anpassningar är stöd som normalt är möjligt att genomföra för lärare och övrig skolpersonal tillsammans med eleven  inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar skrivs in i elevens IUP - individuella utvecklingsplan.

Åtgärdsprogram

Om inte extra anpassningar täcker elevens behov kan beslut om särskilt stöd fattas.  Det kan t ex vara enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elevassistent. I de fall eleven får särskilt stöd dokumenteras det i ett åtgärdsprogram.

Sidan granskades senast 2014-11-19