Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande.

IUP-individuell utvecklingsplan

Extra anpassningar är stöd som normalt är möjligt att genomföra för lärare och övrig skolpersonal tillsammans med eleven  inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar skrivs in i elevens IUP - individuella utvecklingsplan.

Åtgärdsprogram

Om inte extra anpassningar täcker elevens behov kan beslut om särskilt stöd fattas.  Det kan t ex vara enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elevassistent. I de fall eleven får särskilt stöd dokumenteras det i ett åtgärdsprogram.

Sidan granskades senast 2014-11-19