Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Specialpedagogik

Specialpedagog och speciallärare finns på skolorna för att skapa goda lärmiljöer i första hand för barn som är i behov av särskilt stöd.

Det kan vara barn med språkförsening, matematik-, läs- och skrivsvårigheter eller barn med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Specialpedagogen och speciallärare är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen.

Sidan granskades senast 2022-06-10