Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Specialpedagogik

Specialpedagog och speciallärare finns på skolorna för att skapa goda lärmiljöer i första hand för barn som är i behov av särskilt stöd.

Det kan vara barn med språkförsening, matematik-, läs- och skrivsvårigheter eller barn med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Specialpedagogen och speciallärare är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen.

Sidan granskades senast 2022-06-10