Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vilket stöd finns det?

VITS (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan) är en modell runt barn och elever då misstanke finns runt neuropsykiatriska funktionshinder. 
Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka problem och sätta in rätt stöd. Kommunen och landstinget har ett delat ansvar i VITS.

I Älvkarleby kommun finns en VITS- samordnare som samarbetar med psykolog, BUP ( barn och ungdomspsykiatri) och HAB (habiliteringen). Vid behov deltar specialpedagog, kurator eller socialsekreterare.

VITS-teamet kan förmedla kontakter för insatser, behandling eller särskild utredning.

Föräldrar och personal kan konsultera VITS.

Sidan granskades senast 2016-12-07