Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Särskola

Särskolan är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förut-sättningar.

Grundsärskolan finns på Rotskärsskolan och Bodaskolan. Här går du i mindre klasser och arbetar i trevliga och anpassade lokaler.

På skolan jobbar speciallärare och elevassistenter. De har alltid eleven i centrum och ser individuella lösningar.  Personalen har regelbundna träffar och fortbildning tillsammans.

Vi samverkar med både grund- och kulturskolan. Drama och dans är återkommande inslag för dig som pluggar här.

Gymnasiesärskola

Det finns ingen gymnasiesärskola i Älvkarleby kommun. Du kan istället söka bland 300 svenska gymnasiesärskolor på webbplatsen gymnasiesärskola.se. Den ger en tydlig överblick över utbudet av skolor och program. Utöver själva sökfunktionen finns ett forum där elever och anhöriga kan prata med varandra och utbyta erfarenheter.

Sajten har tagits fram i samråd med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) samt flera gymnasieskolor.

Sidan granskades senast 2022-11-30