Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Grundsärskola

Här går barn som har en hjärnskada eller intellektuell funktions-nedsättning och därför inte kan nå grundskolans kunskapskrav.

​Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.  Grundsärskolan är uppdelad i grundsärklass och träningsklass. Båda har egna kurs- och timplaner.

Grundsärklass

Här går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Så långt som möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

Träningsklass

Här går elever som har svårt att nå målen i grundsärklassen. Vi arbetar ofta ute i samhället och i naturen. Istället för enskilda ämnen har vi fem ämnesområden;

  • estetisk verksamhet,
  • kommunikation,
  • motorik,
  • vardagsaktiviteter,
  • verklighetsuppfattning.

Här finns gott om tid för inlärning. Vi skapar personliga lösningar efter dina förutsättningar och behov.

På skolan jobbar speciallärare och elevassistenter. Vi samverkar med både grund- och kulturskolan. Dans och Drama är återkommande inslag för dig som går här.

Fritidshem

I anslutning till Särskolan finns ett fritidshem för barn upp till 12 år.

När du har fyllt 12 år kan du ansöka om att få gå på ungdomsfritids. Det fungerar som andra fritids, anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Vi erbjuder ungdomsfritids före och efter lektionstid. Under skolloven kan du vara på fritids hela dagarna.

Sidan granskades senast 2019-09-13