Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen finns för dig som är över 20 år och som vill komplettera tidigare studier eller studera vidare.

Ansökan och kursutbud

  • Ansökningstider

Fasta ansökningstider till utbildning på plats är för

  • höstterminen: 15 april – 15 maj
  • vårterminen: 15 oktober – 15 november

Ansökan till distansstudier sker löpande hela året med undantag för jul- och nyårshelgerna samt sommarsemestrarna.

Om du önskar söka på annan ort gör du det enligt anordnande kommuns rutiner. Du måste sedan lämna in den ansökan samt betyg till oss för godkännande. Handläggningen tar ungefär tre veckor, så du behöver därför lämna in ansökan i mycket god tid.

Grundläggande nivå

Vuxenutbildning grundläggande nivå är för dig som saknar kunskaper som motsvarar grundskolenivå. Den riktar sig även till dig som har otillräckliga kunskaper när det gäller att läsa, skriva eller räkna. Kurslängden varierar beroende på dina förkunskaper.

Gymnasienivå

Vuxenutbildning gymnasienivå motsvarar kurser från ungdomsgymnasiet. Undervisningen är anpassad för vuxna, och du väljer kurser som passar din bakgrund och dina framtidsplaner. Du bestämmer själv studietakten, antal kurser och hur de kombineras. Många väljer att bara läsa enstaka kurser.

Om du vill få grundläggande behörighet till vidare studier har du närvarande två möjligheter: yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Slutbetyg får utfärdas till och med 1 juli 2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare för information om vad som gäller.

Om du vill läsa mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen är det viktigt att du planerar detta i mycket god tid med studie- och yrkesvägledaren.

För dig som redan studerar på vuxenutbildningen

Du som är studerande hos oss hittar mer information på Teams.

Sidan granskades senast 2023-10-12