Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Beställa betyg och intyg

Här kan du som studerat på komvux i Älvkarleby kommun beställa betyg och intyg.

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan, så får du ditt betyg eller intyg inom två veckor.

Det är viktigt att du fyller i rätt adress. Titta igenom uppgifterna noga innan du skickar beställningen.


Fältet måste fyllas i


Vad ska du använda betyget till?
Vad ska du använda betyget till?


Vilket/vilka betyg eller intyg vill du beställa?
Vilket/vilka betyg eller intyg vill du beställa?

Vill du beställa intyg för gymnasieexamen?
Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare


Så behandlar vi dina personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildnings- och omsorgsnämnden, utbildning.omsorg@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem och sparas tills vidare.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Utbildning och omsorgsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2020-01-07