Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Prövning

Prövning är en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplaner eller ämnesplaner.

Prövningen ska omfatta kunskapskravens alla delar och ett urval av det centrala innehållet. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper så att de kan bedömas enligt hela betygsskalan A-F. En prövning får inte vara en komplettering.

Prövning får göras hos en huvudman som inom den kommunala vuxenutbildningen anordnar den aktuella kursen.

Vad gäller för att få göra en prövning?

För att få göra en prövning behöver du ha fyllt 20 år vid anmälningstillfället. För SFI ska du ha fyll 16 år eller vara inskriven som studerande vid skolan.

  • Du kan bara genomgå prövning i kurser som anordnas hos vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun. Vi tar ut en avgift på 500 kr för varje prövning.
  • Om du är yngre än 25 år ska du i första hand vända dig till din tidigare gymnasieskola om du vill göra en prövning.
  • Du som är inskriven vid vuxenutbildning i Älvkarleby kommun och har fått betyget IG/F i en kurs som du läst hos oss har du rätt att göra en avgiftsfri F- prövning inom ett år.

Om du vill göra en prövning i en kurs som vi inte anordnar kontaktar du själv den skola där du vill göra prövningen.

Hur går en prövning till?

Boka en tid med studie- och yrkesvägledaren för att se om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Du gör även ansökan vid detta tillfälle.

Därefter får du skolverkets kursplaner och betygskriterier. Studie- och yrkesvägledaren informerar läraren i aktuell kurs om din ansökan. Om din prövningsansökan beviljas tar läraren kontakt med dig och bokar en tid för ett första planeringssamtal.

En faktura på 500 kr/kurs skickas hem till dig. Du ska kunna visa kvitto på att du har betalat innan prövningen kan påbörjas.

Kom ihåg att ta med legitimation vid samtliga prövningstillfällen.

Prövningsperiod

Vår

Veckorna 15, 16 och 17

SFI: endast vecka 15

Sist ansökningsdag 28 februari

Höst

Veckorna 45, 46 och 47

SFI: endast vecka 44

Sista ansökningsdag 26 september

Besök Skolverkets webbplats för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-03-31