Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

SFI, Svenska för invandrare

Har du flyttat till Sverige från ett annat land? Behöver du lära dig svenska språket från grunden? Kan du redan en del svenska, men behöver lära dig att behärska språket bättre?

Då är du välkommen att söka till vår utbildning i svenska för invandrare. Kurserna ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och samhället.

Vem har rätt att läsa SFI?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket kan delta i undervisningen från och med 1 juli det år som du fyller 16 år.  Du måste vara folkbokförd i Älvkarleby kommun, eller tillhöra undantagen enligt skollagen, kapitel 22.
Är du folkbokförd i Älvkarleby kommun?
Är du folkbokförd i Älvkarleby kommun?Har du läst samhällsorientering?
Har du läst samhällsorientering?


Invandrartyp
Invandrartyp


Tillhör du etableringen?
Tillhör du etableringen?Hur vill du bli kontaktad?
Hur vill du bli kontaktad?Du kommer att bli kallad till ett kartläggningssamtal.

Tänk på att om du väljer att bli kontaktad via brev, så skickas ditt antagningsbesked till adressen du angett i denna ansökan.

Om du flyttar så måste du meddela skolan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildnings- och omsorgsnämnden, utbildning.omsorg@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse). Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringssystem och sparas tills vidare.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Utbildning och omsorgsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2020-11-02