Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar på att börja studera, byta yrkesbana eller bara har allmänna frågor kring behörigheter eller betyg? Välkommen att boka ett vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig bland annat med :

 • kartläggning av tidigare studier
 • information om behörigheter till vidare studier
 • information om vad som gäller för gymnasieexamen och slutbetyg
 • inför ansökan till kurser och utbildningar
 • hitta och sortera utbildnings- och yrkesinformation på Internet
 • information om studieekonomi

Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare via telefon eller e-post för att boka tid.

Individuell studieplan

Individuell studieplan görs på ditt initiativ tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

I planen ska det framgå vilka mål du har med studierna och vilka kurser du ska läsa. Planen kan variera beroende på studiernas omfattning. Den individuella studieplanen revideras vid behov.

Gymnasieexamen

För att ta ut gymnasieexamen från vuxenutbildningen behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare samt göra en beställning.

Här hittar du information om hur du beställer gymnasieexamen

Vid beställningen ska du lämna in tidigare betyg som ska räknas med. Alla dokument måste vara original eller vidimerade kopior.

Räkna med att det tar minst 4 veckor att utfärda gymnasieexamen, så var ute i god tid.

Läs mer: Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning

Prövning är en bedömning av dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursplaner eller ämnesplaner.

Besök Skolverkets webbplats för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövningen ska omfatta kunskapskravens alla delar och ett urval av det centrala innehållet. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper så att de kan bedömas enligt hela betygsskalan A-F. En prövning får inte vara en komplettering.

Prövning får göras hos en huvudman som inom den kommunala vuxenutbildningen anordnar den aktuella kursen.

Anvisningar för prövning

För att få göra en prövning behöver du ha fyllt 20 år vid anmälningstillfället. För SFI ska du ha fyll 16 år, eller vara inskriven som studerande vid skolan.

Prövning kan endast göras i kurser som anordnas inom vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun och som skolan har faktisk kompetens att genomföra.
Vi tar ut en avgift på 500 kr för varje prövning.

Om du är yngre än 25 år ska du i första hand vända dig till din tidigare gymnasieskola om du vill göra en prövning.

Du som är inskriven vid vuxenutbildning i Älvkarleby kommun och har fått betyget IG/F i en kurs som du läst hos oss har du rätt att göra en avgiftsfri F- prövning inom ett år.

Om du vill göra en prövning i en kurs som vi inte anordnar kontaktar du själv den skola där du vill göra prövning.

Genomförande

Boka en tid med studie- och yrkesvägledaren för att se om prövning är rätt alternativ utifrån dina mål. Ansökan görs vid detta tillfälle.

Därefter får du skolverkets kursplaner och betygskriterier. Studie- och yrkesvägledaren informerar läraren i aktuell kurs om din ansökan. Om din prövningsansökan beviljas tar läraren kontakt med dig och bokar en tid för ett första planeringssamtal.

En faktura på 500 kr/kurs skickas hem till dig. Du ska kunna visa kvitto på att du har betalat innan prövningen kan påbörjas.

Kom ihåg att ta med legitimation vid samtliga prövningstillfällen.

Prövningsperiod

Vår

Veckorna 15, 16 och 17
SFI: endast vecka 15

Sista ansökningsdag
28 februari

Höst

Veckorna 45, 46 och 47
SFI: endast vecka 44

Sista ansökningsdag
26 september


Validering

Validering innebär att vi gör en bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av din kompetens och dina kunskaper. Du som har arbetat i många år har lärt dig mycket genom ditt arbete och den erfarenhet du fått. När du valideras är det alltså ett test av dina faktiska kunskaper.

Validering påbörjas vid höstens eller vårens terminsstart och genomförst både teoretiskt och praktiskt. Kurser som vi bedömer inte kan valideras påbörjas på ordinarie startdatum.

Vid ansökan om validering gäller samma datum som för övriga kursansökningar, 15 maj och 15 november.

Studie- och Yrkesvägledare

 • informerar om kurser och utbildningar
 • lämnar ut skolverkets kursplaner och betygskriterier
 • dokumenterar arbetslivserfarenhet genom att begära in arbetsgivarintyg från eleven
 • begär in betyg på tidigare studier från eleven

Du som sökande tar själv kontakt med lärarna och bokar tid.

Läraren

 • informerar om vad validering innebär
 • går igenom den sökandes tidigare arbetslivserfarenhet och studier
 • bedömer om validering och/eller särskild prövning är aktuellt
 • gör en individuell valideringsplan tillsammans med dig som sökande.
Sidan granskades senast 2021-03-18