Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Yrkesutbildning

Yrkesvux är en riktad satsning på gymnasial yrkesutbildning.

Syftet är att motverka brist på arbetskraft och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Vi anordnar vissa yrkesutbildningar. Ta del av kursutbudet för information om vilka yrkesutbildningar som är aktuella just nu. Utbildningarna finns i kursutbudet under Kurspaket Länk till annan webbplats..

Barnskötarutbildning

Utbildningen utgår från gymnasiets Barn- och fritidsprogram och avser att ge eleven kunskaper inför arbete som barnskötare. Centralt i utbildningen är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor. Här läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Inriktningen pedagogiskt arbete ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

Barnskötarutbildning - övergripande information

Behörighet

Svenska/Svenska som andraspråk, grundläggande

För att läsa gymnasiekurser på Vuxenutbildningen krävs att förutsättningar finns, till exempel betyg i vissa grundkurser, eller motsvarande

Kurslängd

1,5 år

Studietakt

Heltid

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).
APL kan vara förlagt både dagtid, kvällstid och helger

Blir du antagen till denna utbildning kommer du att anmodas lämna utdrag ur belastningsregistret redan vid kursstart.

Den stora majoriteten som arbetar som barnskötare är kvinnor. För att främja en jämnare könsfördelning uppmuntrar vi även män att söka.

Kurser (med reservation för eventuella ändringar)


Kurs

Kurskod

Poäng

Summa


Barns lärande och växande

PEDBAS0

100Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100Hälsopedagogik

HALHAL0

100Kommunikation

PEDKOU0

100Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100Människors miljöer

PEDMÄI0

100Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01A2

50Skapande verksamhet

PEGSKP0

100Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100Svenska/Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/

SVASVA01

100

Totalt: 1450


Många arbetsgivare kräver en fullständig gymnasieexamen för anställning som barnskötare; den här utbildningen kan vara yrkesdelen i en sådan examen. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen måste utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. Om man önskar göra denna komplettering behöver det inte göras i direkt anslutning till utbildningen.

För mer information, kontakta oss på komvux@alvkarleby.se

Undersköterskeutbildning

Utbildningen utgår från gymnasiets vård- och omsorgsprogram och avser att ge kunskaper inför arbete som undersköterska inom tex hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatrisk verk-samhet eller funktionsvariation. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och fär-digheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktions-nedsättning. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.

Undersköterskeutbildning - övergripande information

Behörighet

Svenska/Svenska som andra språk grundläggande
För att läsa gymnasiekurser på Vux krävs att förutsättningar finns,
till exempel betyg i vissa grundkurser, eller motsvarande

Kurslängd

1,5 år

Studietakt

Heltid

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL).
APL kan vara förlagt både dagtid, kvällstid och helger

Den stora majoriteten som arbetar som undersköterska är kvinnor. För att främja en jämnare könsfördelning uppmuntrar vi även män att söka.

Kurser (med reservation för eventuella ändringar)


Kurs

Kurskod

Poäng

Summa


Anatomi och fysiologi

ANOANA01

50Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100Omvårdnad 1

OMVOMV01

100Omvårdnad 2

OMVOMV02

100Psykiatri 1

PSYPSY01

100Psykiatri 2

PSYPSK02

100Psykologi 1

PSKPSY01

50Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50Social omsorg 1

SOASOC01

100Social omsorg 2

SOASOC02

100Svenska/Svenska som andraspråk 1

SVESVE01/ SVASVA01

100Vård- och omsorg, specialisering

VADVAD00S

100

Totalt 1500


Många arbetsgivare kräver en fullständig gymnasieexamen för anställning som barnskötare; den här utbildningen kan vara yrkesdelen i en sådan examen. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen måste utbildningen kompletteras med ytterligare kurser. Det behöver dock inte göras i direkt anslutning till utbildningen.

För mer information, kontakta oss på komvux@alvkarleby.se

Vi samverkar med Sandviken, Hofors, Ockelbo och Gävle kring yrkesutbildningar. Besök respektive vuxenutbildning för information om vilka utbildningar som våra samarbetskommuner anordnar. Du söker yrkespaket direkt till den vuxenutbildning som anordnar utbildningen.

Det går även bra att söka utbildningar på andra orter. Hur ansökan går till kan variera beroende på ort. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du är intresserad av att studera på annan ort.

Sidan granskades senast 2024-03-19