Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hantering av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

I Älvkarleby kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är information som kan hänföras till en levande, fysisk person. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.


Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Följande lagliga grunder finns för behandling av personuppgifter:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Efter en intresseavvägning


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom Älvkarleby kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden.

Har du frågor om eller synpunkter på hanteringen av personuppgifter är du välkommen att ringa 026-830 00 eller e-posta respektive nämnd:


Vem är dataskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud.

Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@alvkarleby.se eller via växeln, 026-830 00.


Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

Sidan granskades senast 2021-01-18